Avís Legal


Avís Legal

Propietat del lloc webLa utilització d’aquest lloc web així com de qualsevol dels seus serveis implica la lectura, comprensió i acceptació del present avís legal per part de l’usuari.

En compliment amb l’establert en la Llei 34/2002 d’11 de Julio, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals:

Responsable del lloc web: PLATÍ DIFUSION, S.L.
Adreça: Carrer de l’Agricultura, 5, 12550 ALMASSORA, Castelló
Email de contacte: info@platino.com.es
Telèfon: 964103346 / 964911222
Dades fiscals: B12915583
Registre mercantil:CASTELLON, Tom: 1629, Llibre: 1191, Foli: 8, Seccion: 8, Fulla: CS 35745, Uns altres:

Condicions prèvies

Les presents condicions legals regulen l’ús legal permès d’aquest lloc web, el responsable legal del qual és PLATÍ DIFUSION, S.L.. Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització que el titular de la web posa a la disposició dels usuaris d’Internet. L’accés a la mateixa implica la seva acceptació sense reserves. S’entén per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i/o activitats de la Web.

El mer ús de la web, així com sol·licitar informació o emetre una comanda, suposa l’acceptació plena de les presents condicions.

Ús del lloc web

L’usuari s’obliga a usar el lloc web, els serveis i els continguts del mateix, de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic.

De la mateixa manera, l’usuaris s’obliga a usar-los de forma diligent, correcta i lícita i no contraris al contingut del present Avís Legal. En particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin contenir.

Queda expressament prohibit realitzar accions lesives als interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis o impedir un normal gaudi de la Web per altres usuaris.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés a altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals PLATÍ DIFUSION, S.L. presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de PLATÍ DIFUSION, S.L. o de tercers.

L’usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general, qualsevol classe de material accessible a través de la Web o dels serveis oferts en el mateix.

S’entén que l’accés o utilització de la Web per part de l’usuari implica l’acceptació per aquest de l’Avís Legal que PLATÍ DIFUSION, S.L. tingui publicades al moment de l’accés, les quals estaran sempre disponibles per als usuaris.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple els comentaris, fòrums d’opinió o pàgines obertes al lector) que PLATÍ DIFUSION, S.L. ofereix a la seva seu Web i a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

Accés a la web i contrasenyes

Alguns dels serveis i continguts oferts per PLATÍ DIFUSION, S.L. poden trobar-se subjectes a contractació prèvia del servei i al pagament d’una quantitat de diners en la forma que es determini en les Condicions Generals de Contractació, en aquest cas es posaran a la seva disposició de forma clara.

L’accés i navegació en aquesta web no precisa registre per part de l’usuari, per la qual cosa no es recapten dades personals del mateix, a excepció dels especificats en la política de cookies o que l’usuari els subministri a través d’algun formulari de contacte o similar d’aquesta web i en aquest cas, les dades es tractaran i emmagatzemaran seguint les condicions especificades en la política de cookies o privadesa, segons correspongui.

Menors d’edat

Queda prohibida la contractació de productes o serveis a través de la Web per part de menors d’edat, havent d’obtenir degudament i amb anterioritat, el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que duguin a terme els menors al seu càrrec.

Modificació de les condicions de l’Avís Legal

PLATÍ DIFUSION, S.L. es reserva expressament el dret a modificar el present Avís Legal. L’usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar la Web i el present Avís Legal.

Limitació de garanties i responsabilitats

PLATÍ DIFUSION, S.L. es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer a la Web. En qualsevol cas, PLATÍ DIFUSION, S.L. estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer a la Web, sempre que no li siguin imputables.

PLATÍ DIFUSION, S.L. no garanteix que la Web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivat per causes alienes a PLATÍ DIFUSION, S.L., de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fos del control de PLATÍ DIFUSION, S.L..

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts a les pàgines Web de l’empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la Web https://www.platino.com.es i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, programari) pertanyen, com a autor d’obra col·lectiva o com a cessionària, a PLATÍ DIFUSION, S.L. o, si escau, a terceres persones.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina Web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de PLATÍ DIFUSION, S.L.. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual titularitat de PLATÍ DIFUSION, S.L. i de tercers.

A l’efecte del previst en l’article 32.1 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, PLATÍ DIFUSION, S.L. s’oposa expressament a la utilització de qualssevol continguts de lloc web amb la finalitat de realitzar ressenyes en altres mitjans telemàtics o en format paper amb finalitats comercials sense comptar amb la prèvia autorització de PLATÍ DIFUSION, S.L..

L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilación.

PLATÍ DIFUSION, S.L. proporciona l’accés a tot tipus d’informacions, serveis, programes o dades en Internet que poden pertànyer a terceres persones, en aquest cas PLATÍ DIFUSION, S.L. no es fa responsable d’aquests continguts ni de quantes reclamacions puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció dels mateixos.

Responsabilitat per enllaços

El lloc web no disposa d’enllaços o hipervínculos de tercers.

Protecció de dades personals

PLATÍ DIFUSION, S.L. adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, tot això, conforme a l’establert per la legislació espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’usuari podrà remetre a PLATÍ DIFUSION, S.L. les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen a la Web. Aquests formularis incorporen un text legal en matèria de protecció de dades personals que dóna compliment a les exigències establertes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en el seu Reglament de Desenvolupament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Preguem llegeixi atentament els textos legals abans de facilitar les seves dades de caràcter personal.

Exclusió de responsabilitat

PLATÍ DIFUSION, S.L., no es fa responsable de les pèrdues o perjudicis que pugui ocasionar a l’usuari o visitant una eventual caiguda del servei, així com tampoc serà responsable de problemes sorgits per la falta d’interactivitat entre els usuaris o visitants en aquestes situacions.

Legislació aplicable i jurisdicció

Totes les qüestions que se suscitin entre PLATÍ DIFUSION, S.L. i l’usuari relatives a la interpretació, compliment i validesa del present Avís Legal es regiran per les seves pròpies clàusules i, en el que en elles no estigués previst, d’acord amb la legislació espanyola, sotmetent-se expressament les parts a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de PLATÍ DIFUSION, S.L.