Política de protecció de dades


Confidencialitat i protecció de dades

A l’efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, PLATÍ DIFUSION, S.L. informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a PLATÍ DIFUSION, S.L. i sota la seva responsabilitat, en el qual s’emmagatzemaran i tractaran les dades de l’usuari recollits mitjançant aquesta web. Aquest fitxer està degudament inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i PLATÍ DIFUSION, S.L. té implementades les mesures de seguretat i organitzatives establertes en el Reial decret 1720/2007, de 21 de Desembre, amb la finalitat de vetllar per la privadesa de la informació.

Al moment de l’acceptació de la present Política de Privadesa, PLATÍ DIFUSION, S.L. precisarà de l’usuari la recollida d’unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis i/o informació, i que l’usuari presta el seu consentiment per a l’emmagatzematge i tractament dels mateixos amb les finalitats exposades al següent apartat.

No obstant això, l’usuari pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició dirigint-se a Carrer de l’Agricultura, 5, 12550 ALMASSORA, Castelló.

Finalitats

Les finalitats de la recollida de dades per part de PLATÍ DIFUSION, S.L. són:
Gestionar les consultes formulades a través del formulari web.

Registre de fitxers i formularis

Algunes seccions de la nostra web precisen de l’emplenament de formulari/s de registre i és obligatori per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la Web o rebre la informació sol·licitada. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat d’informar-li, subscriure’s, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en les quals se sol·licitin dades de caràcter personal.

Exactitud i veracitat de les dades

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses i informats, exonerant-se a PLATÍ DIFUSION, S.L. de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte, registre o subscripció.

PLATÍ DIFUSION, S.L. no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix responsabilitat alguna quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

PLATÍ DIFUSION, S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines Web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació.

S’exonera a PLATÍ DIFUSION, S.L. de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per PLATÍ DIFUSION, S.L. sempre que procedeixi de fonts alienes a PLATÍ DIFUSION, S.L..

Cessió de dades a tercers

PLATÍ DIFUSION, S.L. no realitzarà cessió de dades dels usuaris a tercers.